Фестивал на хороигралците ХАРИЗМАТА НА ХОРОТО - Свищов

Фестивалът „Харизмата на хорото“ – Свищов е сцена за проявление на съхранените национални традиции чрез българското хоро. Фестивалът ще се проведе на 15 юни 2024 г. на Площад „Алеко“ в гр. Свищов.Замисълът на организаторите е да се създадат условия за демонстрация и разпространение на автентичните елементи на българското танцово изкуство, с характерни музика, движения,Още