Неделински двуглас 2019

Фестивала “ Неделински двуглас “ се инициира от проф.Н.Кауфман ,който записва 350 песни с уникалния вокален стил. Така се ражда фестивала от многобройните регионални прегледи на художествената самодейност, на множеството изяви на наши изпълнители на съборите в Копривщица и Рожен, на конкурси и фестивали в Германия, Франция, Великобритания, САЩ.