Date/Time
Date(s) - 17.07.2021
All Day

Location
Центъра на с. Бъта, общ. Панагюрище

Categories


ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН „ПРАЗНИК НА ШАРЕНАТА СОЛ”
с. Бъта – 2021

Празник на шарената сол с. Бъта 2021

Дата на провеждане – 17. 07.2021 година (събота)
Начало – 10.00 ч.
Място – центъра на селото, открита сцена

Цел на Празника

Тя – шарената сол присъства ежедневно на българската трапеза и ни е нужна като хляба и водата. Събрала е вкуса на солта – жизнено необходима за живота и аромата на неповторимите български билки.
Шарената сол е една от визитките на България по целия свят, разнасят я многобройните българи, живеещи далеч от Родината.
Да разнообразим и обогатим културния живот на населението от Общността, Общината и Региона.

Фолклорната програма и кулинарната надпревара

I. Концерт на фолклорни състави от Общината, Региона и страната.
• Всеки състав ще има възможност да се представи с фолклорна програма в рамките до 12 мин.
• Празникът няма състезателен характер. Няма такса за участие. Всеки състав ще получи грамота и плакет за участие.
• Пътните разходи са за сметка на гостуващите колективи.
• На всеки участник в празника ще бъде раздадена пакетирана храна и минерална вода.
• Всеки ръководител представя списък на участниците, заверен с печат и подпис на представляващата институцията.

II. Участниците могат да се представят с ястия в следните категории:

1. Най-вкусна и красиво поднесена шарена сол
2. Най-вкусно и добре аранжирано традиционно ястие
3. Най-красиво подредена маса с приготвени ястия

Масите, на които са поставени ястията, да се акцентира на :
• Продукти, от които се прави шарена сол
• Как ползваме шарената сол
• Местни селски ястия
/ Желателно е ползването на автентични съдове от българската трапеза – глинени, дървени, медни за готовите ястия /.

Приготвените ястия ще бъдат оценявани от професионално жури и ще бъдат връчени предметни награди.
Гости и участници могат за си закупят от ароматната подправка, като спомен от Празника на шарената сол!
След 17 часа започва Празникът на село Бъта!

Освен изява и признание, колективите ще имат възможност за екскурзия до Общинския център /за своя сметка/ – посещение на Исторически паметници свързани Априлската епопея – Исторически музей – Панагюрище, Мемориалния комплекс ”Априлци”, зала – трезор на Панагюрското златно съкровище, къщата – музей на Райна Княгиня, Дудекова къща, Лекова къща, Тутева къща и местността „Оборище”, където се е провело Великото народно събрание – 1876 година.

Заявки за участие се приемат до 05.07.2021 година на адрес:
село Бъта 4527
община Панагюрище
област Пазарджик
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927”
Мария Кършева- секретар
0885 558 669
e-mail : iglika _ bata @ abv. bg

Заявка за участие
в IX-ти Национален фолклорен
„ П Р А З Н И К Н А Ш А Р Е Н А Т А С О Л ”
Б ъ т а – 2 0 2 1

Институция:…………………………………………………………
гр./с/………………………………………………………………….
Наименование на колектива:……………………………………….
тел.,…………….…ел.поща: …………………………………………
Художествен ръководител:…………………………………………
Брой участници:……
/Списъка на всички участници в художествената програма се представя в деня на участието/
Репертоар:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/На всеки състав се дава право на изява до 12 мин./
Участие в кулинарната надпревара: /да/ или /не/
Заявки за участие се приемат до 05.07.2021 г. на адрес:
село Бъта 4527
община Панагюрище
област Пазарджик
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927”
Мария Кършева – секретар 0885 558 669
e-mail : iglika _ bata @ abv. bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *