Фестивал на песните, танците, традиционните храни и занаяти на село Боровци

Мероприятия, съпътстващи фолклорната програма:

• изложба на традиционна кухня,
• при желание посещение на природна забележителност „Скалата на влюбените”
• изложение на занаятчии